Kontakti

Valdes priekšsēdētājs
Andrejs Samohvalovs  tālrunis +371 29256981
andrejs@atk.lv

Grāmatvede
Lidija Samohvalova tālrunis +371 29247165

Ofiss
Adrese: Satiksmes 35a-N1, Jelgava, Latvija LV 3007

tālrunis +371 63081234, fax +371 63081234
info@atk.lv

Mūsu rekvizīti:

SIA” Agrotirdzniecības kompānija”
Reģ.40003302398
PVN LV40003302398
Juridiskā adrese: “Āres”-2, Augstkalnes pag, Tērvetes novads
SEB banka., UNLALV2X006,
konts LV50UNLA0006002467284

combine

combine